Regulamin sklepu internetowego toys.dekorallo.pl

§ 1. Definicje
 • Sprzedający – właściciel sklepu internetowego toys.dekorallo.pl.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego toys.dekorallo.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Sklep – sklep internetowy toys.dekorallo.pl.
§ 1. Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://toys.dekorallo.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego toys.dekorallo.pl jest: Hedgehog Studio Bartłomiej Roguś, ul. Dunikowskiego 38A/5, 70-123 Szczecin, NIP: 596-176-43-63.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądnie stron internetowych wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 42 lub nowsza, Chrome wersja 47 lub nowsza, Opera 34 lub nowsza, Safari 9 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Przeglądarki internetowe muszą mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zezwalać na zapisywanie plików cookies.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby zdjęcia prezentowane w sklepie jak najlepiej odzwierciedlały wygląd produktów w rzeczywistości. Produkty mogą mieć nieznacznie różne kolorowy w rzeczywistości. W przypadku znacznej różnicy kolorów pomiędzy zdjęciem a finalnym produktem Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia.
§ 2. Składnie zamówień
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych ( w tym m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 6. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 7. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od złożenia do wysłania przez Sprzedającego) to 2 dni robocze. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do otrzymania przez Kupującego) wynosi 3 dni robocze. Sprzedający zakłada, że maksymalny czas na przygotowanie przesyłki to 5 dni roboczych.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pomocą Przelewy24.
 9. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na wskazane przez Klienta konto.
§ 3. Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na stronie „Wysyłka”, oraz każdorazowo przy składaniu zamówienia w jego podsumowaniu.
 4. Zamówienia są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym w podsumowaniu zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze) w przypadku wyboru płatności za pomocą zwykłego przelewu bankowego.
§ 4. Płatności
 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Metody płatności to:
  • Przelew bankowy – numer rachunku zostanie przesłany Klientowi e-mailem po złożeniu zamówienia.
  • Płatność internetowa obsługiwana przez firmę Przelewy24.
§ 5. Zwroty
 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę (faktura VAT).
 2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres zwroty@dekorallo.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: Dekorallo, Ul. Grota Roweckiego 19, 71-297 Szczecin. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: wzór oświadczenia.
 3. Zwrotom nie polegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta
 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktów do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
§ 6. Reklamacje
 1. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację należy złożyć poprzez wypełniony formularz reklamacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres reklamacje@dekorallo.pl) oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: Dekorallo, Ul. Grota Roweckiego 19, 71-297 Szczecin. Wzór reklamacji można pobrać tutaj: wzór reklamacji.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 4. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu na podstronie Polityka Prywatności.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.